Skutki działań zbrojnych odczuwalne były jeszcze długo po upadku Niemiec i przyłączeniu do Polski ludowej Ziem Północnych i Zachodnich. Poważny problem dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa obywateli oraz ich funkcjonowania w różnych obszarach życia zawodowego czy osobistego stanowiły porzucone materiały wybuchowe, amunicja czy miny. Ich likwidacją, podobnie jak na terenie całego kraju, zajmowali się żołnierze specjalności saperskiej. Niestety z ich kwalifikacjami oraz świadomością skutków nierozważnego niszczenia niewybuchów bywało bardzo różnie. Przykładowo w czerwcu 1947 r. akcja rozminowania zakończyła się zniszczeniem okien w szpitalu powiatowym tylko co oszklonych po podobnym niefortunnym działaniu nieostrożnego sapera. Straty materialne a przede wszystkim utrudnienia w pracy szpitala były głównymi przyczynami skarg na niewłaściwe działanie patroli minerskich w Olecku. Akcja rozminowania w kraju trwała do 1956 r., zaś do 1975 r. kontynuowano ją w ramach akcji oczyszczania.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 6 times, 1 visit(s) today