Zgodnie z zapowiedzią publikujemy kolejny załącznik do sprawozdania starosty powiatowego z 25 VII 1945 r. Jak wynika z opublikowanego dzisiaj dokumentu, rekwizycje mienia prowadzone przez UB, odbywały się nie tylko na terenach wiejskich, ale również w samym Olecku, gdzie znajdowała się siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcjonariusze bezpieki czuli się tak pewni siebie, że wchodzili do mieszkań nawet pod nieobecność ich lokatorów, mając za nic przepisy prawa i własność prywatną obywateli. W ówczesnej rzeczywistości tylko nieliczni z poszkodowanych mieli odwagę zgłaszać pisemnie tego typu zdarzenia do starosty powiatowego Janusza Srzednickiego.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 3 times, 1 visit(s) today