Kościół ewangelicki na wzgórzu kościelnym widziany od strony północnej. Dzięki renowacji z początku XX w. świątynia zyskała strzelistą więżę, a mieszkańcy możliwość kontrolowania czasu z każdego miejsca na rynku (na zegarze godz. 9.05 lub 12.45). W formie utrwalonej na kartce pocztowej kościół przetrwał do 1945 r. Budowla spłonęła na skutek destrukcyjnej działalności żołnierzy Armii Czerwonej, a wraz z nią wykonany w 1702 r. zabytkowy ołtarz, będący dziełem snycerskiego warsztatu Johanna Christopha Döbla. Na wzgórzu powstał zupełnie nowy kościół katolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, którego budowę za sprawą ks. Edmunda Łagóda rozpoczęto dopiero na kilka tygodni przed stanem wojennym – 24 września 1981 r.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana z Olecka pocztą kolejową 9 czerwca 1906 r. Do Berlina dostarczona dwa dni później 11 czerwca 1906 r. Na rewersie umieszczony wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Marggrabowa.

Visited 14 times, 1 visit(s) today