Kościół ewangelicki widoczny od strony wschodniej. Na pierwszym planie pomnik wystawiony ku czci żołnierzy z powiatu oleckiego poległych podczas wojny prusko-austryjackiej (1866 r.) oraz wojny prusko-francuskiej (1870-1871). Wykonany pod nadzorem budowniczego powiatowego niejakiego Tschoppe, składał się z trzech części – ściętego ostrosłupa z wykutą od frontu płaskorzeźbą oraz cokołu z inskrypcją w języku niemieckim. Całość wieńczyła figura pruskiego orła.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 12 września 1912 r. do Charlottenburga w pobliżu Berlina. Obecnie jedna z dzielnic miasta. Na awersie widoczny wydawca: R. Dytfeld, Marggrabowa, nr 169271 oraz opis Marggrabowa, Kirche mit Denkmal. Napisy, numer oraz liniatura adresowa w kolorze ciemnozielonym.

Visited 7 times, 1 visit(s) today