Na początku kwietnia opublikowaliśmy sprawozdanie z Akcji Żniwnej na terenie oleckiego powiatu. Tym razem zamieszczamy sprawozdanie z rozpoczętej 15 września 1945 r. Akcji Siewnej. W podsumowaniu przygotowanym przez niejakiego Ostrowskiego znajdziemy szczegółowe informacje o trudnościach związanych z prowadzonymi pracami. Jak skomplikowany był to proces niech świadczy fakt, że założenia akcji zostały wykonane najprawdopodobniej w 10 procentach.

Dokument z archiwum.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 5 times, 1 visit(s) today