Wypalony budynek przy ulicy Kolejowej (dawniej Bahnhof Straße), vis a vie Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Fotografia ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza wykonana najprawdopodobniej w 1946 r. przez Alojzego Lewickiego sprawującego funkcję architekta okręgowego na powiaty Ełk, Olecko, Gołdap z siedzibą w Olecku.

Visited 4 times, 1 visit(s) today