Wczoraj zaprezentowaliśmy kartkę pocztową ukazującą Chatę Mazurską nad brzegiem oleckiego jeziora. Tak jak pisaliśmy, przetrwała wojnę i została z powodzeniem zagospodarowana. W odświeżonym obiekcie w latach powojennych zlokalizowano Sekcję Żeglarsko-Wioślarską i Biuro Klubu Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza. Prezentowana obecnie fotografia, wykonana przez nieznanego autora, ukazuje stan jego zachowania w 1956 r. W dniu 15 grudnia 1989 r. Chata Mazurska została wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestracyjnym 749.

Visited 19 times, 1 visit(s) today