Wczoraj zaprezentowaliśmy zdjęcie ukazujące skalę zniszczeń szkolnego gmachu zlokalizowanego przy ul. Kolejowej. Tym razem zamieszczamy fotografię tego samego budynku (wykonaną przed 1954 r.), ale już po przeprowadzonych pracach remontowych. O zakresie robót w wypalonym obiekcie tak pisał architekt okręgowy Alojzy Lewicki, będący zarazem autorem projektu odbudowy: „W budynku Gimnazjum Dziewiarskiego zaprojektowałem stropy drewniane (...), dach 4-ro spadowy, konstrukcję dachu wisząco-rozpierającą, krycie dachówką ceramiczną, karpiówką, podwójnie w koronkę. Wobec trudności zdobycia w owym czasie kotłów i grzejników C.O. zaprojektowałem piece kaflowe. Kotłownia w piwnicy pozostała i w przyszłości może być wykorzystana pod ewentualne zainstalowanie C.O.”. O solidności powyższych działań może świadczyć fakt, że pozwoliły one uchronić budynek przed jego dalszą destrukcją i ewentualną rozbiórką. Dzięki temu, obiekt ten nadal spełnia swoją pierwotną, edukacyjną funkcję. Obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II.

Przytoczony cytat zaczerpnięto ze Sprawozdania z odbytej praktyki zawodowej z zakresu budownictwa lądowego sporządzonego przez Alojzego Lewickiego w październiku 1953 r. Sprawozdanie i prezentowana fotografia pochodzą ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 17 times, 1 visit(s) today