Czy zastanawialiście się, jak zmieniają się w czasie konkretne miejsca? Które elementy znikają z przestrzeni miejskiej a które pozostają i w jakim kształcie? Przygotowaliśmy dzisiejszy wpis, by łatwiej dostrzec jak wiele szczegółów umyka naszej uwadze, zwłaszcza gdy oglądamy określone punkty i nie konfrontujemy ich z zachowanymi fotografiami z dawnych lat. Poniżej zamieściliśmy dwa nakładające się na siebie obrazy przedstawiające to samo miejsce, ten sam obiekt – pomnik wojenny w Parku Hindenburga, w ujęciu najprawdopodobniej z lat 30-tych i ten sam monument uchwycony w kadrze w 2012 r. Różnica czasowa między wykonanymi zdjęciami wynosi mniej więcej 75-85 lat. To jak życie jednego człowieka. Czy to mało, czy dużo? Sami oceńcie. Zapraszamy do skorzystania z cyfrowego wehikułu czasu i sprawdzenia jak zmienił się wygląd kamiennego upamiętnienia, ale również jego najbliższe otoczenie.

Pomnik wojenny dawniej.Pomnik wojenny dziś.
Visited 58 times, 1 visit(s) today