Grupa operacyjna, której zadaniem miało być utworzenie starostwa powiatowego w Margrabowej (Olecku) dotarła do miasta w połowie kwietnia 1945 r., a więc tuż przed końcem wojny. Na jej czele stał późniejszy pierwszy starosta olecki Janusz Srzednicki. Po przybyciu do miasta starostwo ulokowano początkowo w budynku przy pl. Wolności 36. Pierwszym z zadań jakie zrealizowali przedstawiciele władz polskich było nawiązanie kontaktów z sowiecką komendanturą wojskową, podzielenie powiatu na 6 gmin i wyznaczenie ich wójtów, a następnie uruchomienie urzędu. W dalszej kolejności starano się zapanować nad grabieżą i szabrem. Dokument z 23 kwietnia 1945 r. wskazuje na rozpoczęcie planowej akcji osiedleńczej na terenie powiatu. Nowy dom mogli tutaj znaleźć Polacy, którzy stracili swoje mienie podczas drugiej wojny światowej.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 12 times, 1 visit(s) today