Prowadząc kwerendę w Archiwum Państwowym w Ełku natknęliśmy się na ciekawy dokument informujący o możliwości założenia w okolicach Olecka lotniska szybowcowego. Prezentowane powyżej upoważnienie wystawione zostało 12 lipca 1945 r. i co ciekawe nie jest jedynym źródłem wzmiankującym o lądowisku w okolicach naszego miasta. W szyfrogramie wysłanym 21 lipca 1945 r. przez generała pułkownika Wiktora Abakumowa (naczelnika Głównego Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz”) do Ławrientija Berii (Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRR) w związku z prowadzoną obławą augustowską możemy przeczytać: „Zgodnie z Waszym poleceniem rankiem 20 lipca br. wysłałem samolotem do Treuburga zastępcę naczelnika Głównego Zarządu „Smiersz” generała majora Gorgonowa z grupą doświadczonych funkcjonariuszy kontrwywiadu w celu przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augustowskich". Pomimo prób zgłębienia tematu nie udało nam się ustalić gdzie dokładnie znajdowało się wspomniane lotnisko oraz co stało się z szybowcami typu „Trumla” przeniesionymi z warsztatów szybowcowych. Może ktoś z Państwa słyszał coś więcej na ten temat?

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 13 times, 1 visit(s) today