Zdjęcie z pierwszych lat powojennych, dokumentujące postęp prac przy odbudowie budynku dydaktycznego w Olecku. Fotografia autorstwa Alojzego Lewickiego, pełniącego funkcję architekta powiatowego, wykonana od strony ulicy Sokolej.

Fotografia ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.