W dniu 21 lutego opublikowaliśmy dokument, w którym Gerwazy Wnukowski szczegółowo wyliczał straty poniesione na skutek rabunkowej działalności funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Niestety kwerenda przeprowadzona w Archiwum Państwowym, wykazała, że nie była to jednak ostatnia strata materialna jakiej doznał mieszkaniec Olecka. Najprawdopodobniej we wrześniu 1945 r., w związku z opuszczaniem miasta przez wojska sowieckie, został kolejny raz, w odstępie zaledwie trzech miesięcy, pozbawiony swojej własności. Jak kosztowna była to utrata obrazuje prezentowany dzisiaj protokół Komisji Szacunkowej sporządzony 3 października 1945 r.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 5 times, 1 visit(s) today