W 1945 r. komunistyczne władze państwowe rozpoczęły na pełną skalę proces odbudowy środków masowego przekazu, pełniących m.in. funkcje informacyjną, opiniotwórczą, kulturową, czy rozrywkową. Poza prasą i radiem, duży nacisk położono na budowę sieci lokalnych kin, za pomocą których planowano dotrzeć zwłaszcza do słabo wykształconej części społeczeństwa. W przypadku naszego miasta wstępne prace związane z uruchomieniem kina rozpoczęły sie już w 1948 r. Dzisiaj prezentujemy pismo zastępcy dyrektora Okręgowego Zarządu Kin i Eksploatacji Filmów Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski wzywające starostwo powiatowe do przygotowania orientacyjnego planu budynku przeznaczonego na kino.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 7 times, 1 visit(s) today