Kilkanaście dni temu prezentowaliśmy już artykuł z Gazety Białostockiej na temat kolektywizacji rolnictwa w pow. oleckim. Kolejna z odnalezionych przez nas enuncjacji prasowych z listopada 1951 r. uchyla rąbka tajemnicy na temat przymusowej sprzedaży zboża i tuczników (po zaniżonych, nierynkowych cenach) oraz opłacenia podatku gruntowego. Z jednej strony redakcja gazety chwali rolników, którzy pod wpływem represji i propagandy odstawiali kontyngenty przymusowe, a z drugiej strony piętnowała tych niegodzących się na takie ograbianie chłopów przez władze komunistyczne. Opornych nie tylko karano administracyjnie i finansowo czy też piętnowano mianem kułaków na łamach prasy, ale także starano się łamać w kazamatach Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego o czym prasa skrzętnie milczała.

Gazeta Białostocka, 3-4 listopada 1951 r.

Visited 6 times, 1 visit(s) today