W 1894 r. nad północnym brzegiem Jeziora Oleckie Wielkie wybudowano dom zdrojowy „Liebchensruh”. Można tam było dotrzeć na różne sposoby: pieszo, pokonując kilkukilometrową trasę wytyczoną nad brzegiem akwenu, korzystając z transportu kołowego, a nawet wodnego. Ten ostatni, na przestrzeni wielu lat, był realizowany kolejno przez jednostki „Neptun”, „Möwe” i „Liebchensruh”. I choć sposób ten gwarantował szybką przeprawę z centrum miasta do domu zdrojowego i z powrotem, niósł ze sobą pewną dozę ryzyka. W 1921 r. przekonała się o tym grupa pasażerów, których obawa przed deszczem o mały włos nie doprowadziła do tragedii. Relację ze zdarzenia, opublikowaną w „Gazecie Olsztyńskiej”, zamieściliśmy poniżej.

Gazeta Olsztyńska, 1921 r., nr 131.

Wycinek z „Gazety Olsztyńskiej” nr 131 z 1921 r.

Visited 14 times, 1 visit(s) today