Pierwszy pociąg przyjechał do naszego miasta 1 lipca 1879 r., po ukończeniu budowy linii kolejowej Wystruć–Darkiejmy–Gołdap–Olecko–Ełk. Jej wytyczenie związane było z prowadzoną w tamtym okresie rozbudową sieci kolejowej w Prusach, zwłaszcza odcinków dochodzących do miejscowości przygranicznych. Zarówno w latach 70-tych XIX w. jak i w drugiej dekadzie XX w. proces ich budowy był technologicznie bardzo zbliżony i wymagał zaangażowania znacznych ilości środków finansowych oraz zasobów ludzkich. Dzisiaj publikujemy kartkę pocztową wysłaną w lipcu 1916 r. (a więc dokładnie 37 lat po przyjeździe na stację pierwszego pociągu) prezentującą prowadzone prace na stacji kolejowej w Olecku.

Kartka pocztowa z odręcznie naniesioną datą 10 lipca 1916 r. wysłana z Olecka 11 lipca 1916 r. Na awersie widoczna liniatura adresowa w kolorze czarnym. Wydawca kartki nieznany.

Visited 14 times, 1 visit(s) today