Widok dawnej Bahnhofstraße w kierunku Placu Wolności. Na pierwszym planie, po prawej stronie, sklep kolonialny Emila Blocka. Ulicę „zamykały” gmachy: poczty oraz utworzonego w 1867 r. Towarzystwa Zaliczkowego (Vorschussverein), przekształconego rok później w olecki oddział Banku Narodowego (Volksbank).

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca: Richard Dytfeld, Marggrabowa, Ostpr. oraz nr 299692. Napis, nr oraz liniatura adresowa w kolorze zielonym. Napis na rewersie w kolorze czarnym.

Visited 18 times, 1 visit(s) today