I kolejny okaz z domowej szuflady. To już piąty egzemplarz rowerowej kopułki, sygnowanej nazwą miasta Marggrabowa, który prezentujemy na naszej stronie. Czy odnajdą się kolejne? Czas pokaże.

Rowerowa kopułka - August Sobottka.

Rowerowa kopułka – August Sobottka. Własność Jakuba Topczyłko.

Visited 7 times, 1 visit(s) today