Rynek w Olecku (do 20 XII 1928 r. Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, w latach 1928-45 Treuburg) będący największym rynkiem w Niemczech i jednym z największych w Europie, cieszył się zasłużonym zainteresowaniem wśród fotografów i wydawców kart, a miejsce to (wraz z przylegającą zabudową) było najczęściej prezentowanym motywem na oleckich pocztówkach. Przez dziesięciolecia były one produkowane przy wykorzystaniu różnych technik druku, nie ograniczano się również do standardowego wymiaru karty pocztowej. Przykładem tych ostatnich są tzw. karty wielopolowe drukowane w Olecku przez właściciela lokalnej drukarni Friedricha Wilhelma Czygana, jednak ich ilość w stosunku do przygotowywanych kart była znikoma. Oleckim kolekcjonerom znane są tylko cztery tego rodzaju egzemplarze. Poniżej publikujemy jeden z nich, ukazujący szeroką panoramę rynku widzianą od strony zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego (dawniej Bahnhofstraße i Poststraße).

Panorama rynku.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Marggrabowa. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 18 times, 1 visit(s) today