Wraz z wybudowaniem kompleksu rekreacyjno-sportowego na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku na północnych obrzeżach Olecka mieszkańcy miasta i powiatu otrzymali miejsce, które w kolejnych latach z powodzeniem wykorzystywano do prowadzenia zajęć gimnastycznych jak i organizowania zawodów sportowych. Do czasów współczesnych zachowały się pojedyncze zdjęcia obrazujące aktywność sportową, zarówno młodzieży z Hitlerjugend w latach 30-tych, jak i stacjonujących w mieście żołnierzy w pierwszych latach II wojny światowej. Prezentowana fotografia wykonana została latem 1939 r. Jej autor pozostaje nieznany.

Visited 14 times, 1 visit(s) today