Tym razem prezentujemy jedną z najstarszych pocztówek w naszej kolekcji. I choć ma już około stu dwudziestu lat zachwyca ciekawym ujęciem oraz wyrazistością obrazu, pozwalającą odbiorcom dokładnie przyjrzeć się zabudowie z początku XX wieku zlokalizowanej w północno-wschodniej części rynku. Tym bardziej, że nie wszystkie budynki przetrwały do czasów współczesnych, ulegając zniszczeniu w 1945 r.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 7 czerwca 1900 r. pocztą kolejową do Grudziądza. Na rewersie widoczny wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Marggrabowa.

Visited 38 times, 1 visit(s) today