Lata 1867–1868 upłynęły w Olecku pod znakiem klęski głodu, epidemii tyfusu i wysokiej śmiertelności ludności. Problemem stała się kwestia opieki nad znaczącą liczbą sierot po ofiarach zarazy. Za sprawą pastora Fryderyka Augusta Ballnusa z Cichego powołano w Olecku sierociniec. Z jego inicjatywy w 1871 r., utworzono też Oleckie Towarzystwo Wychowawcze Sierot. Po śmierci założyciela misję pomocy dzieciom kontynuowano, a na pamiątkę zaangażowania pastora sierocińcowi nadano jego imię. Na zdjęciu widoczna sala sypialna.

Kartka pocztowa bez obiegu, zapisana. Na awersie widoczne napisy: Ballnussches Waisenhaus Treuburg; Ostpr. Ruf: 337 oraz Graph. Kunstanstalt Kettling & Krüger, Schalksmühle i. Westf. Nr. 33013. Dodatkowo w polu przeznaczonym na znaczek pocztowy widoczny nr 588499.

Visited 39 times, 1 visit(s) today