W dniu 26 stycznia 2020 r. na grupie OLECKO na starym zdjęciu na Facebooku zostało zamieszczone czarno-białe zdjęcie przedstawiające fragment północnej pierzei rynku, z pustym miejscem po dwóch rozebranych kamienicach. W murach jednej z nich funkcjonowała dawniej niemiecka Powiatowa Kasa Oszczędności. Słów kilka na temat jej historii zamieścił w komentarzu pod wspomnianym wpisem Józef Kunicki. Za zgodą autora przytaczamy tutaj pełną treść wypowiedzi, a jako ciekawostkę zamieszczamy posiadany w naszym zbiorze obraz utrwalony na błonie fotograficznej najprawdopodobniej w latach 30-tych lub w pierwszej połowie lat 40-tych XX wieku. Przedstawia nieistniejący już budynek Powiatowej Kasy Oszczędności (Kreissparkasse) w Treuburgu (od 1945 r. Olecko).

"Kasa Oszczędnościowa na działce przy rynku pod numerem 45 (dzisiaj pod numerem 18). Działka należała do bankiera Scheinmanna Emila. W górnej części budynku był napis Scheinmann Emil Nachflg. - Nachflg. pochodzi od słowa Nachfolger - następca, spadkobierca. Znaczy to, że w tym czasie pan Scheinmann już nie żył, jednak miał tak wyrobić markę, że jego spadkobiercy podpierali się jego nazwiskiem. Istniejący w tym miejscu budynek poddano całkowitej przebudowie w celu przystosowania do prowadzenia tego typu działalności. Szefem kasy przed II wojną światową był: Erich Keßlera, a zastępcą: Bruno Willutzki. W skład rady wchodziły następujące osoby: przewodniczący powiatu - Tubenthal oraz zastępca Dorß z Zatyk.

Budynek kasy w styczniu 1945 r. został spalony i ograbiony. Piwnice i pomieszczenia skarbca (według wspomnień Pana Zdzisława Bereśniewicza) przez wiele lat wykorzystywane były przez mieszkańców okolicznych domów jako magazyny do przechowywania ziemniaków i owoców. 24 września 1981 r. na rynku rozpoczęto budowę kościoła rzymskokatolickiego pw. NMP Królowej Polski (konsekracja odbyła się 8 września 1990 r.). Na działce nr 1877 zbudowano budynek parafialny."

Visited 23 times, 1 visit(s) today