W ostatnim wpisie zaprezentowaliśmy obraz utrwalony na błonie fotograficznej najprawdopodobniej w latach 30-tych lub w pierwszej połowie lat 40-tych XX wieku, przedstawiający nieistniejący już budynek Powiatowej Kasy Oszczędności (Kreissparkasse) w Treuburgu (od 1945 r. Olecko). Sama kamienica mieściła się po północnej stronie rynku, na działce pod numerem 45. Z zachowanych kart pocztowych wiemy, że budynek, w którym funkcjonowała kasa, ulegał stopniowej rozbudowie. Jako pierwszą prezentujemy pocztówkę wysłaną w drugiej dekadzie XX wieku. Widać na niej doskonale fasadę kamienicy sprzed przebudowy, a uwagę przykuwają „zaparkowane” przed wejściem jednoślady.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 3 grudnia 1915 r. z Marggrabowej do miejscowości Nürnberg. Brak stempla odbiorczego. Na awersie umieszczony napis wykonany kolorem czarnym o treści:KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE·KOMM·GES·A·AKT·TRIER, oznaczenie L 3 N oraz numer 178417.

Visited 9 times, 1 visit(s) today