Przy okazji niedzielnego popołudnia mamy dla Państwa ciekawostkę i zagadkę zarazem. W naszym zbiorze posiadamy niepublikowane wcześniej zdjęcie przedstawiające odbudowę mostu na rzece Ledze w Olecku. Fotografia ta, według opisu, wykonana została w 1915 r. Przed zamieszczeniem jej na naszej witrynie podjęliśmy próbę identyfikacji miejsca, w którym mogła być wykonana. Porównanie charakterystycznych elementów uchwyconych na zdjęciu (bezpośrednio przylegającej do rzeki i widocznej w tle zabudowy, szerokości koryta rzeki i elementów odbudowywanego mostu) nie pozwoliło z całą pewnością określić którą przeprawę sfotografowano. Prawdopodobnym wydaje się, że jest to most w pobliżu młyna, ale pewności nie mamy. W oparciu o zachowane pocztówki wiemy, że wspomniany most został wysadzony w trakcie I wojny światowej. Na prawo od niego znajdował się budynek wzniesiony z czerwonej cegły (zachowany do dzisiaj, ale w zmienionej formie), a w głębi widać budynki, których usytuowanie względem siebie odpowiada zarysowi domów widocznych na planie miasta z 1930 r. Największą niewiadomą pozostaje obiekt widoczny na fotografii po lewej stronie. Co prawda na przywołanym planie, tuż obok młyna, widnieje parcela oznaczona numerem osiemnastym, jednakże jej przeznaczenia i samego wyglądu nie udało nam się ustalić. Z uwagi na istniejące wątpliwości zachęcamy Państwa do własnego „śledztwa” i udziału w dyskusji, a dla dociekliwych i znających język niemiecki zamieszczamy skan opisu prezentowanego zdjęcia oraz fragment planu miasta z biegiem rzeki Legi.

Visited 8 times, 1 visit(s) today