Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy kolejną pocztówkę z terenu przylegającego bezpośrednio do miejskiego młyna. Co interesujące, na rewersie kartki zamieszczono informację o zniszczeniu przeprawy na skutek wybuchu. Siła eksplozji musiała być na tyle duża, że poza samym mostem uszkodzeniu uległ zarówno jaz służący do spiętrzania wody, jak i pobliska zabudowa. Świadczy o tym bardzo niski poziom wody w rzece oraz stan zachowania pokryć dachowych na poszczególnych budynkach. Ciekawie wykonane ujęcie pozwala przyjrzeć się również zabudowie wzniesionej wzdłuż obecnej ul. Grunwaldzkiej (dawniej Deutschestraße), z której nie wszystkie budynki przetrwały do czasów współczesnych.

Kartka pocztowa zapisana, bez stempla nadawczego i odbiorczego. Na awersie widoczny wydawca: Fritz Krauskopf, Königsberg i. Pr. u. Ostseebad Cranz. oraz numer 401.

Visited 1 times, 1 visit(s) today