Na początku miesiąca zaprezentowaliśmy kartkę pocztową przedstawiającą wizytę króla Saksonii Friedricha Augusta III von Sachsen, który podczas pobytu w Olecku (do 20 XII 1928 r. Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, w latach 1928-45 Treuburg) zatrzymał się w gmachu Starostwa Powiatowego. W budynku tym od 6 marca 1915 r. do 8 sierpnia 1915 r. mieściła się Kwatera Główna 10. Armii (Das Hauptquartier des X Armeeoberkommando). Niestety nie udało się ustalić daty tej wizyty. Bardziej szczegółowych informacji dostarczyła dopiero prezentowana powyżej zdjęciowa kartka pocztowa, nabyta w ostatnich tygodniach na zagranicznej aukcji. Z treści korespondencji wynika, że wspomniany pobyt Friedricha Augusta III von Sachsen miał miejsce w maju 1915 r. Królowi Saksonii towarzyszył feldmarszałek Paul von Hindenburg, widoczny na zdjęciu z laską przy nodze.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 23 czerwca 1915 r. pocztą polową do Lipska. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 9 times, 1 visit(s) today