Kartka pocztowa z okresu I wojny światowej, przedstawiająca wizytę króla Saksonii w miejscowości Marggrabowa (w latach 1928-1945 Treuburg, od 1945 r. Olecko). Friedrich August III von Sachsen podczas pobytu w mieście zatrzymał się w gmachu Starostwa Powiatowego, w którym od 6 marca 1915 r. do 8 sierpnia 1915 r. mieściła się Kwatera Główna 10. Armii (Das Hauptquartier des X Armeeoberkommando).

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana pocztą polową 6 października 1915 r. Na awersie widoczny wydawca kartki Kahan & Co., G. m. b. H., Königsberg i. Pr. u. Berlin oraz nr 1346. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 10 times, 1 visit(s) today