Panorama Olecka.

Jedną z nietypowych form wydawanych kart pocztowych są tzw. kartki wielopolowe, przedstawiające najczęściej panoramy miast lub rozległe widoki krajobrazów. Tego typu kartki składano na dwie lub więcej części, tak aby po złożeniu miały zachowany standardowy wymiar kartki pocztowej. Jako pierwszą z nich zdecydowaliśmy się zaprezentować pocztówkę ukazującą szeroką panoramę miasta, „zamkniętą” z lewej strony wieżą ciśnień, z prawej smukłą wieżą kościoła katolickiego. Widok na dwie równe części przedzielała, dominująca ponad miastem strzelista wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego, wzniesiona na tzw. wzgórzu kościelnym.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Buch- u. Papierhandlung, Marggrabowa, Ostpr. oraz numer 300152. Napis i liniatura adresowa w kolorze zielonym. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta. Kartka pocztowa pochodzi z kolekcji Marka Nowickiego.

Visited 7 times, 1 visit(s) today