Kartka pocztowa przedstawiająca fragment promenady nad brzegiem jeziora Olecko Wielkie najprawdopodobniej z pierwszej połowy drugiej dekady XX wieku. W głębi widoczny gmach starostwa powiatowego oraz budynki mieszczące mieszkania urzędników.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Marggrabowa. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.