Nie tylko II wojna światowa spowodowała zniszczenia w miejskiej zabudowie Olecka. Podobny los spotkał wiele budynków również w trakcie trwania tzw. Wielkiej Wojny prowadzonej w latach 1914-1918. I choć skala tych zniszczeń była nieporównywalnie mniejsza, wywarła ona na ówczesnych mieszkańcach swoje bolesne piętno. Świadectwem tego są karty pocztowe prezentujące zniszczenia w mieście oraz najbliższych okolicach. W związku z ilością tego typu pocztówek, postanowiliśmy poświęcić im osobną podstronę na naszej witrynie. Powyżej prezentujemy pierwszą z nich, przedstawiającą zachodni fragment rynku miejskiego na wysokości hotelu „Königlicher Hof”. Na pierwszym planie widoczna liczna grupa rosyjskich jeńców wojennych przydzielonych do prac porządkowych w Olecku jesienią 1915 r. W głębi wypalone mury szkoły miejskiej. Na dalszym planie brama kościelna i nieuszkodzona świątynia. Ciekawostką tej kartki jest bardzo dobra jakość obrazu, pozwalająca przyjrzeć się rysom twarzy poszczególnych osób oraz dostrzec wskazówki zegara na kościelnej wierzy.

Karta czysta, bez obiegu. Na awersie widoczny nr 51762 i napisy w kolorze zielonym Aug. Schwartzkopff & Co., Lötzen, O.-Pr. oraz Stengel & Co., G. m. b. H., Dresden. Napis typograficzny widoczny na rewersie wykonany kolorem czerwonym.

Visited 1 times, 1 visit(s) today