Jedną z form utrwalania obrazów była fotografia. Wraz z jej rozwojem i coraz większą dostępnością aparatów fotograficznych stopniowo zwiększała się liczba uwiecznianych na kliszach miejsc, osób oraz wydarzeń z życia miasta. Skalę tego zjawiska w przypadku Olecka najlepiej widać na przestrzeni lat 30-tych i w pierwszej połowie lat 40-tych. Szczęśliwie niektóre z tych zdjęć przetrwały w szufladach do czasów współczesnych, dając dzisiaj nieme świadectwo minionych czasów.

Prezentowana przez nas fotografia pochodzi z czerwca 1941 r., a więc z okresu kiedy III Rzesza uderzyła na ZSRS, w ramach realizacji operacji zbrojnej o kryptonimie Barbarossa. Niestety brak zapisu daty dziennej na odwrocie zdjęcia nie pozwala określić czy powyższa fotografia została wykonana przed 22 czerwca, czy już po rozpoczęciu działań zbrojnych na froncie wschodnim. Z całą pewnością widoczna za plecami młodzieńca ilość sprzętu wojskowego rozmieszczonego na placu daje podstawy przypuszczać, że także Olecko było punktem zbornym niemieckich oddziałów przed przygotowywaną inwazją lub punktem etapowym już w trakcie wojny.

Visited 2 times, 1 visit(s) today