Na skutek działań wojennych Olecko znalazło sie w granicach utworzonego w marcu 1945 r. Okręgu IV Prusy Wschodnie, przekształconego następnie w Okręg Mazurski. Administracja polska przejęła władzę w powiecie oleckim najprawdopodobniej w maju lub najdalej w połowie czerwca 1945 r. I już 7 lipca 1945 r. uchwałą Rady Ministrów Polski ludowej powiaty Ełk, Gołdap i Olecko (występujące też pod nazwą Margrabowo), zostały włączone do województwa białostockiego. Funkcjonowały w jego ramach aż do reformy administracji z 1975 r. Prezentowany przez nas dokument wskazuje precyzyjną datę wejścia Olecka w skład województwa białostockiego, jednocześnie wpisując się w koncepcję tworzenia województw mieszanych, polegającą na przyłączaniu pojedynczych powiatów Ziem Zachodnich i Północnych do dawnych województw Drugiej Rzeczypospolitej, zniszczonych wojną.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 10 times, 1 visit(s) today