Kolejna kartka pocztowa z okresu I wojny światowej przedstawiająca zniszczenia, tym razem na ul. Zamkowej (dawniej Schloßstraße). Olecko okupowane było przez Rosjan trzykrotnie. Na skutek walk, stosunkowo słabego ostrzału artyleryjskiego, a przede wszystkim wzniecanych celowo pożarów, część infrastruktury miejskiej uległa zniszczeniu. Żołnierze rosyjscy splądrowali opuszczone domostwa i budynki gospodarcze, a także wykonali kilka egzekucji mieszkańców podejrzewanych o szpiegostwo.

Kartka z obiegu, wysłana 9 lipca 1915 r. pocztą wojskową do Trimbach. Na awersie widoczny napis: Stengel & Co., G. m. b. H., Dresden 51769. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze zielonym.

Visited 7 times, 1 visit(s) today