Dzisiaj mamy dla Państwa wyjątkowy walor. Prezentowany eksponat to tak zwana pierwsza karta korespondencyjna II Rzeszy Niemieckiej wprowadzona do obiegu w 1873 r. Jej szczegółowy opis odnajdziemy w książce Szczecin - miasto Szczecinian, autorstwa Aleksego Pawlaka. Ten uznany szczeciński filokartysta scharakteryzował ją w następujący sposób: „W katalogu Michel oznaczona P1 (Postkarten nr 1). Orzeł w dużym owalu, wymiar 140/90 (mm). Waluta wydania: talar równy 30 groszom. Nominał 1/2 grosza. Całostka wydana na kremowym kartonie. Awers wykonany w technice typograficznej, brązowy. Od góry nazwa emitenta, nazwa całostki i napis informujący, że strona ta jest przeznaczona wyłącznie na adres. Pod nim pięć linii ułatwiających pisanie adresu (w następnych całostkach będą już tylko cztery linie adresowe). Rewers w całostce czysty.”

Jak już większość z Państwa na pewno zauważyła - na stemplu widnieje data 4 grudnia 1873 r., a to oznacza, że kartka ta została wysłana z Olecka dokładnie 146 lat temu. Pomimo tak znacznego upływu czasu zachowała się w nad wyraz dobrym stanie i na tę chwilę jest najstarszym eksponatem w naszej kolekcji. Co szczególnie interesujące z punktu widzenia kolekcjonerów - całostka ta skrywa jeszcze jedną małą ciekawostkę. Karta korespondencyjna została zapełniona treścią przez Johanne Peglau (podpis widoczny w dolnym prawym rogu rewersu) - najprawdopodobniej żonę Eduarda Peglaua, właściciela pierwszej oleckiej drukarni książek.

Visited 34 times, 1 visit(s) today