Kolorowa kartka pocztowa z początku XX w. prezentująca fragment ścieżki nazywanej pierwotnie „Olszynową”. Ta biegnąca nad brzegiem oleckiego jeziora trasa, długości blisko 12 km, powstała na przełomie XIX i XX w. Inicjatorem jej wykonania był społeczny komitet upiększania miasta – kierowany i finansowany przez radę miejską. Po II wojnie światowej z powodu braku odpowiednich prac porządkowych i konserwacyjnych uległa częściowemu zniszczeniu.

Kartka z obiegu, wysłana 22 października 1906 r. z Olecka po godzinie 13.00, a dostarczona do Dortmundu dzień później, po godzinie 16.00. Na rewersie widoczny wydawca kartki: Friedrich Wilhelm Czygan, Marggrabowa.

Visited 10 times, 1 visit(s) today