Pierwsi przedstawiciele polskiej administracji dotarli na teren powiatu w momencie, kiedy władzę sprawowała tutaj jeszcze komendantura wojskowa. Aby ograniczyć do minimum trudności wynikające z codziennych kontaktów przedstawicieli polskiej władzy z sowieckimi żołnierzami, starosta powiatowy Janusz Srzednicki wystawiał imienne zaświadczenia swoim pracownikom. Dzisiaj prezentujemy jeden z takich dokumentów, wystawiony 30 kwietnia 1945 r. na nazwisko Olega Nowickiego, sprawującego wówczas funkcję kierownika Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego.

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

Visited 10 times, 1 visit(s) today