Rynek w Olecku (do 20 XII 1928 r. Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, w latach 1928-45 Treuburg) w ujęciu panoramicznym, widziany od strony ulicy 1 Maja (dawniej Bergstraße). Prezentowana pocztówka stanowi trzecią, z czterech znanych nam, wielopolowych kart pocztowych, wydrukowanych w Olecku przez właściciela lokalnej drukarni Friedricha Wilhelma Czygana. Szeroki kadr, obejmuje fragment południowej pierzei, z górującą nad kamienicami wieżą ciśnień, wzgórze kościelne z ukrytą pośród drzew bryłą świątyni ewangelicko-augsburskiej oraz większą część pierzei północnej.

Panorama rynku w Olecku.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 13 czerwca 1919 r. z Marggrabowej do miejscowości Heilsberg (Lidzbark Warmiński). Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Marggrabowa. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 23 times, 1 visit(s) today