Poniżej prezentujemy jednostronne banknoty o nominałach 500 milionów, 5, 20, 50, 500 miliardów marek wyemitowane przez powiat olecki 20 października 1923 r. Lokalne pieniądze posiadają widoczne w dolnej części nazwiska przedstawicieli ówczesnych władz miejskich. Jako ciekawostkę zamieściliśmy również odwrocia jednostronnych banknotów o nominale 500 miliardów marek, na których 21 i 22 listopada 1944 r. dokonano dodatkowych zapisów. W przypadku pierwszego z nich mamy do czynienia z odpisem potwierdzającym zarekwirowanie samochodu, którego właścicielem był Adolf Mrowka – oberżysta w Reinkental (Kukowo). Banknoty posiadające zapisy z końca 1944 r. nigdy nie weszły do obiegu, stąd nie są znane notafilom.

Banknoty pochodzą ze zbiorów oleckiego kolekcjonera Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 11 times, 1 visit(s) today