W 1921 r. na pamiątkę plebiscytu zostały wydane bony Olecka o wartości 10, 25 i 50 fenigów. Na ich awersach, w centralnych punktach widnieją przedstawienia herbu miasta, wokół których umieszczono w języku niemieckim napis „Pieniądz miejski miasta Olecka upamiętniający zwycięski plebiscyt” oraz datę głosowania „11.7.1920”. Bardziej zróżnicowane są przedstawienia rewersów. Na bonie o nominale 10 fenigów widać tłum ludzi zgromadzonych na rynku miejskim spoglądających w stronę wyłaniającego się zza wieży kościelnej słońca. Ponad ich głowami napis „Teraz dziękujcie wszyscy Bogu!”. Na rewersie bonu 25-fenigowego widoczna na pierwszym planie postać krzyżaka, dalej mało wyraźny oddział wojsk krzyżackich stojący nad brzegiem jeziora i obserwujący położoną na drugim brzegu panoramę Olecka. Kompozycję zamyka umieszczony pomiędzy miejskimi wieżami krzyż oraz napis „Trzeba zabiegać by utrzymać to, co odziedziczyłeś po swych przodkach”. Rewers bonu 50-fenigowego przedstawia leżące nad jeziorem miasto, w trakcie wschodu słońca. W lewym górnym rogu widnieje ponadto dzwon z napisem „Chwalcie Pana”, w prawym sylwetka szybującego orła. Całość dopełnia poprowadzony po obwodzie tekst „Miasto głosowało wyłącznie za Niemcami! Na Ojczyznę, na to co drogie, co mocno wypełnia całe nasze serca. Bądźcie wierni swym Ojcom!”.

Poniższe bony pochodzą ze zbiorów oleckiego kolekcjonera Zdzisława Bereśniewicza.

Visited 21 times, 1 visit(s) today