W pierwszej połowie lat 30-tych XX w. władze miejskie podjęły decyzję o budowie nowego, większego gmachu szpitalnego przy ul. Leśnej i Gołdapskiej (dawniej Lassek-Weg i Goldaperstraße). Budowa nowej placówki trwała blisko dwa lata i kosztowała niebagatelną sumę 340 tys. marek. Uroczyste poświecenie szpitala nastąpiło 2 marca 1935 r. W starym budynku przy ul. Słowiańskiej (dawniej Graudenzerstraße) utworzono dom starców.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana 19 listopada 1937 r. do Eisenach. Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca: Friedrich Wilhelm Czygan, Treuburg oraz nr 72615 e G. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 18 times, 1 visit(s) today