Dworzec kolejowy w okresie I wojny światowej widziany od strony torowiska jeszcze przed przebudową głównego gmachu. Pierwszy pociąg przyjechał do miasta 1 lipca 1879 r., po ukończeniu budowy linii kolejowej Wystruć–Darkiejmy–Gołdap–Olecko–Ełk. Z tej okazji przygotowano uroczystość, która zgromadziła tłumy okolicznych mieszkańców. Dzięki tej inwestycji niewielkie, senne miasteczko na pruskiej prowincji uzyskało połączenie z ważnymi ośrodkami gospodarczymi – Królewcem, Gdańskiem, Toruniem czy Olsztynem.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana 18 czerwca 1916 r. w godzinach rannych z Olecka do Lubeki. Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony napis wykonany kolorem czarnym o treści: KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE KOMM·GES·A·AKT·TRIER 15, oznaczenie L 10 N oraz numer 18454. Na rewersie napis typograficzny w kolorze czarnym.

Visited 17 times, 1 visit(s) today