Budynki zakładu zostały zlokalizowane przy ul. Tunelowej (dawniej Morgenstraße). Wzniesione około 1890 r., posiadały bezpośrednie połączenie z przebiegającą w pobliżu kolejką wąskotorową. Dowożono nią węgiel koksujący, z którego pozyskiwany był gaz. Warto wspomnieć, że w zakładzie tym przygotowano zapasy paliwa dla sterowca Hindenburg, odbywającego lot dookoła świata. Statek powietrzny w Olecku niestety nie wylądował, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana 8 czerwca 1906 r. z Cichego do Berlina. Stempel odbiorczy nieczytelny. Na awersie pocztówki liniatura adresowa w kolorze czerwonym. W tym samym kolorze na rewersie wykonane napisy, numer 1550 oraz wydawca kartki - Verlag von T. W. Czygan, Markgrabowa. Ciekawostką tej kartki jest błędnie podana nazwa miasta - zamiast Marggrabowa widnieje dwukrotnie Markgrabowa oraz błąd w inicjale wydawcy kartki - T. zamiast F.

Visited 18 times, 1 visit(s) today