Zdjęcie prezentujące fragment stadionu wykonane od strony pomnika wojennego. Na pierwszym planie wiadukt nad torami kolejki wąskotorowej, dalej płyta boiska. Tuż za nią, na zakręcie widoczny jeden z dwóch charakterystycznych domków wzniesionych na potrzeby sportowców. Budynki kryte trzciną, zlokalizowane na łukach stadionu, oprócz przeznaczenia magazynowego na sprzęt sportowy, służyły jako przebieralnie dla dziewcząt (z lewej strony) i chłopców (z prawej). Zostały spalone w 1945 r. Po wojnie na ich miejscu wybudowano – z lewej strony boiska – hotel, z prawej - magazynek na sprzęt sportowy.

Kartka z obiegu, wysłana z Olecka 19 lutego 1940 r. Brak stempla odbiorczego. Na awersie widoczny wydawca kartki: Friedrich Wilhelm Czygan, Treuburg. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze szarym.

Visited 7 times, 1 visit(s) today