Kartka pocztowa przedstawia drewniany most zwany „Długim Mostkiem”. Zlokalizowany u ujścia rzeki Legi, wypływającej z Jeziora Oleckie Wielkie, powstał najprawdopodobniej w XVIII w. Pierwotnie funkcjonował jako drewniana kładka, dopiero na początku XX w. otrzymał zbliżony do obecnego kształt. W trakcie kolejnych dziesięcioleci był kilkakrotnie odnawiany, z czego ostatnią, gruntowną renowację przeprowadzono w 2001 r. Również jego najbliższe otoczenie uległo w tym czasie znaczącemu przeobrażeniu – za drewnianą konstrukcją pojawiły się pojedyncze domy, aktualnie wybudowano skatepark oraz plac zabaw dla dzieci. Zatoka przed mostem, stanowiąca naturalną przystań dla łodzi wiosłowych, zarosła trzciną, stając się miejscem lęgowym kilku gatunków ptaków.

Kartka czysta, bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki: Richard Dytfled, Marggrabowa Ostpr. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze czarnym.

Visited 5 times, 1 visit(s) today