Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku na północnych obrzeżach miasta wybudowano imponujący kompleks rekreacyjno-sportowy. W kolejnych latach odbywały się tutaj liczne ćwiczenia i zawody sportowe, a otwarty teren wokół tego miejsca sprzyjał organizowaniu obozów w okresie letnim. Jaki zróżnicowany charakter miały takie zloty niemieckiej młodzieży możemy zobaczyć na zachowanych fotografiach. Dziś prezentujemy pierwszą z nich.

Visited 6 times, 1 visit(s) today