Świątynia widziana od strony zachodniej. Pierwszy drewniany kościół wzniesiono w tym miejscu około 1560 r., wkrótce po nadaniu Olecku praw miejskich. W późniejszych wiekach uległ kilkakrotnemu zniszczeniu na skutek pożarów. Odbudowywano go za każdym razem, dzięki wierze i determinacji tutejszych mieszkańców. Ostateczny wygląd, widoczny na zdjęciu, świątynia otrzymała po gruntownej renowacji przeprowadzonej w latach 1900–1901. Wskazówka zegara kościelnego „zatrzymała się” na godz. 14.10.

Kartka czysta, bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca kartki: Friedrich Wilhelm Czygan, Treuburg oraz nr 68186 c M 3. Liniatura adresowa oraz napis i numer w kolorze czarnym.

Visited 6 times, 1 visit(s) today