Dziś publikujemy zdjęcie z okresu I wojny światowej. Z informacji zamieszczonych na odwrocie wiemy, że zostało ono wykonane w 1915 r. oraz przedstawia rynek w Olecku ogrodzony na polecenie komendanta. Na pierwszym planie faktycznie widać fragment prowizorycznego ogrodzenia wykonanego przy pomocy rozciągniętego sznurka oraz stojących w szeregu jeńców wojennych. Ich liczne postacie dostrzec można również w dalszej części placu. Tak znaczna liczba zgromadzonych w jednym miejscu osób może sugerować, że zdjęcie to zostało wykonane w dniu wizytacji miasta przez ważną personę. Co ciekawe fotografia ta pochodzi z albumu, w którym na wcześniejszej karcie zamieszczona była pocztówka ukazująca feldmarszałka Paula von Hindenburga przebywającego w Olecku 11 czerwca 1915 r. Niestety nie udało nam się potwierdzić, czy prezentowane dzisiaj zdjęcie jest powiązane w jakikolwiek sposób z obecnością Hindenburga w Olecku. Fotografia ta, naszym zdaniem, jest atrakcyjna jeszcze z innego powodu - bardzo wyraźnie ukazuje nieistniejącą już zabudowę zlokalizowaną w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się Urząd Miejski.

Visited 11 times, 1 visit(s) today