Kamienica znajdująca się przy Placu Wolności (pod przedwojennym adresem Marktplatz 5-6) stanowiła własność Friedricha Wilhelma Czygana, właściciela drukarni, sklepu papierniczego i wydawcy lokalnych pocztówek. Tutaj przygotowywano gazetę „Oletzkoer Zeitung”, której pierwszy numer ukazał się 1 lipca 1884 r. w nakładzie 200 egzemplarzy. Początkowo wydawana dwa razy w tygodniu, za sprawą wzrastającej liczby czytelników stała się w połowie 1894 r. dziennikiem. W latach 1933–1944 ukazywała się pod zmienionym tytułem „Treuburger Zeitung”.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana z Olecka 13 listopada 1936 r. do Chociebuża. Brak stempla odbiorczego. Na awersie umieszczony wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Marggrabowa, nr 52741 oraz napis Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden. Napisy i liniatura wykonane kolorem czarnym. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta.

Visited 1 times, 1 visit(s) today